Политика за поверителност - Пепърмил Букс

Peppermill Books
Към съдържанието
 
ПЕПЪРМИЛ БУКС ЕООД
 
 
Политика за поверителност
 
Електронният магазин www.peppermillbooks.net и www.bg.peppermillbooks.net , собственост на Пепърмил Букс ЕООД , ЕИК 206700812, осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016.
 
Чрез този документ ви уведомяваме за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни.
 
Защо събираме и обработваме вашите лични данни?
 
В нашия електронен магазин можете да пазарувате онлайн. Данните, които предоставяте ще бъдат използвани само и единствено за осъществяване на вашата поръчка. Тези данни са събрани въз основа на изрично получено съгласие от Вас като клиент, за да изпълним  задълженията си към клиентите по договорите за придобиване на продуктите. Данните се обработват, за да отговорят на исканията на потребителите, които могат да включват: изпълнение на поръчка, предоставяне на клиентско обслужване.
 
Какви видове лични данни обработваме?
 
Когато правите поръчка през нашия електронен магазин ние обработваме следните данни: Лично и фамилно име на лицето за доставка; телефонен номер за доставка; имейл адрес; адрес за доставка; сума за плащане; метод за плащане;
Съхраняваме и информация за извършването на поръчката и съгласяването с Условията – дата, час и IP адрес. В случай, че желаете да ви бъде издадена фактура, трябва да дадете изрично съгласие „Пепърмил Букс ЕООД“ да използва необходимите за издаването й данни.
 
С каква цел събираме, обработваме и съхраняваме личните ви данни?

Данните, които предоставяте се събират и обработват за целите на предоставяне на Продуктите по договора с Клиентите, включително за следните цели:
 
   
 • индивидуализация      на страна по договора;
 •  
 • счетоводни      цели;
 •  
 • статистически      цели;
 •  
 • защита      на информационната сигурност;
 •  
 • обезпечаване      на изпълнението на договора за покупко-продажба на стоки от електронния      магазин;
 
Потребителят също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване на лични данни.
 
С приемането на общите условия и извършване на поръчка между електронния магазин и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 
Използвайки електронния магазин, потребителят изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани и обработвани от дружеството, като същевременно с това гарантира тяхната точност и достоверност.
 
Данните от онлайн поръчката се обработват с цел:
 
   
 • Доставка      на поръчаните продукти;
 •  
 • Предоставяне      на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти или във      връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и с цел      упражняване на правото на отказ и други;
 •  
 • Предотвратяване      и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях      доставки, както и при загуби и измами;
 •  
 • Спазване      постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и      решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на      личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на      правилата за счетоводна отчетност;
 •  
 • Анализиране      на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни;
 
Данните за контакт и изпратено съобщение се обработват за идентификация и осъществяване на комуникация с вас.
 
Какви данни не събираме?
 
„Пепърмил Букс ЕООД“ не събира и не обработва данни: разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;
 
Личните данни се събират от лицата, за които се отнасят.
 
Не извършваме автоматизирано взимане на решения с данни.
 
Не събираме данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техен родител или законен представител.
 
За какъв срок съхраняваме данните Ви?
 
Данни, които са предоставени на договорно основание:
 
Данните от онлайн поръчките се съхраняват в срок от 1 месец от датата на конкретната поръчка.
 
Данните, събирани във връзка със счетоводната отчетност се съхраняват за срок от 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.
 
Данни, предоставени въз основа на съгласие се съхраняват до оттеглянето му по начина, по който е предоставено.
 
Какви са вашите права?
 
Право на достъп – имате право да поискате информация за личните ви данни, включително копие на информацията, която съхраняваме, по всяко време.

Право на корекция
– имате право да поискате корекция и допълване на лични данни след като се свържете с нас и след удостоверяване на вашата самоличност.
 
Право на изтриване (Правото да бъдеш забравен) възниква при отпадане на необходимостта от обработка на данните, при оттегляне на съгласието, в случаите в които обработката е въз основа на предоставено съгласие, при незаконна обработка на данни или при възникване на законово задължение за изтриване. Това право може да не бъде уважено в предвидените от закона случаи или при липса на удостоверяване на вашата самоличност.
 
Право на ограничаване на обработването – при оспорване верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им, или когато обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции;
 
Право на преносимост на машинно четими данни – можете да поискате да предоставим данните ви директно на вас или на друг администратор по ваш избор, след писмено искане от ваша страна и при наличието на техническа възможност.
 
Право на възражение – може да възразите срещу обработването на личните данни от електронния магазин, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
 
За осъществяване на всяко едно от тези права е нужно да се изпрати искане по ел. поща в свободен текст на peppermillbooks@gmail.com. След удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще ви бъдат предоставени.
 
С кого споделяме Вашите лични данни?
 
Куриерска фирма „Еконт Експрес ООД“
 
Предоставяме вашите личните данни, с които разполагаме, на трети лица само с оглед целите за сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба от разстояние, в това число и за доставка на стоките до посочен от потребителя адрес. Данните са ни предоставени първоначално от вас като потребители, който въвеждате вашите данни, за да осъществим вашата поръчка. Впоследствие те се предоставят на лицензирана куриерска фирма „Еконт Експрес ООД“, като спазваме всички процедури за конфиденциалност. Тук можете да намерите политиката за поверителност на куриерската фирма.
 
Superhosting
 
Уебсайтът, включително и всички събирани посредством него данни, се намират на сървър на www.superhosting.bg. Можете да прочете тук информация за политика за защита на личните данни на „СуперХостинг.БГ“ ООД.
 
Google Analytics
 
Използваме Google Analytics за събиране на статистическа информация за потребителите на онлайн магазина, като например уебсайта, от който идвате, държавата, в която се намирате, вашия език, онлайн поведение, браузъра, който използвате, мрежата и т.н. Тази информация не включва лични данни и не можете да бъдете идентифициран посредством нея. Ние събираме посочените данни, за да анализираме какъв тип потребители използват уебсайта и как го използват, което ни помага да подобряваме нашия сайт и нашите услуги.
 
Можете да се откажете от събирането и обработването на данните, отнасящи се до Вашето използване на уебсайта (включително Вашия IP адрес), като изтеглите и инсталирате плъгин за браузър от следния линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
 
Можете да прочете тук информация за компанията и нейната политика за защита на личните данни.
 
Социални мрежи и социални плъгини
 
Чрез страниците ни в социалните мрежи (Facebook и Instagram) Ви предлагаме персонално съдействие и отговаряме на вашите въпроси. Данните се използват само за отговор на запитването Ви и не се препращат на трети страни. За да можете да осъществите контакт с нас през социалните мрежи, трябва да имате регистрация в тях. За тази цел компаниите, стоящи зад всяка от тях, обработват личните данни при нужда. Ние нямаме влияние върху вида, обхвата и обработката на тези данни.
 
Бисквитки
 
“Пепърмил Букс ЕООД” съставя статистики за употребата на електронния магазин, ползвайки данни, събирани чрез бисквитки. Тези статистически данни не съдържат лична информация. Технически и организационни мерки за защита на личните данни
 
При събирането и обработването на личните данни на Клиентите, “Пепърмил Букс ЕООД” осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
Предвидили сме технически и организационни мерки за защита като контролиран достъп, поддръжка и правилна експлоатация на информационните системи.
Нашият електронен мазагин използва и SSL (Secure Socket Layer) сертификат, който осигурява криптиране на връзката между сървър (уебсайт) и браузър (потребител). Предаваната през такава връзка информация е защитена от неоторизиран достъп и прихващане.
 
Изменения

Запазваме правото си да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на  законовите изисквания. В случай на такива изменения, ние ще публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт.
 
Peppermill
Gergana Decheva
+359 88 261 4385
+359 88 337 9697
peppermillbooks@gmail.com

Назад към съдържанието